A J Florizoone: stichter en bezieler van MELI

Op 10 maart van het jaar 1907 werd in het West Vlaamse Wulpen een vijfde zoon geboren.
Men noemde hem “Alberic Joseph” naar zijn peetoom.

Na een gelukkige jeugd in Veurne, begon de jonge Alberic zich voor de bijen te interesseren. Een hobby die al 4 generaties lang in de familie aanwezig was. Honing was toen een zeldzaam product, dat in de eigen huiskring gebruikt werd.

Maar als eerste in de familie begon hij de honing van zijn vaders bijen, aan vrienden en kennissen te verkopen. Dat was toen nog nooit vertoond.

De jonge man gebruikte alle mogelijkheden uit die tijd om, met een kast levende bijen en een voorraad aan bokaaltjes honing, zoveel mogelijk mensen te bereiken. Op jaarbeurzen, kermissen en markten. Aan toeristen, voorbijgangers en feestvierders. Eerst het verhaal van de bijtjes vertellen en dan de honing verkopen. Zo verliepen die eerste stappen.

Gaandeweg nam de hobby vaste vorm aan en in 1934 kocht Alberic Florizoone een stuk landbouwgrond in Adinkerke. Hij bouwde er een tentoonstellingsruimte met cafetaria. Het Meli park was werkelijkheid geworden.

Toen hij in 1992 overleed, was AJ Florizoone bekend en gerespecteerd als een pionier van pretparken en eigenaar van een florissant honingbedrijf. Zijn merk “Meli” is voor de meeste Belgen synoniem van “honing”.

Gulden Boek

Het Meli Park hield van zijn bezoekers. Het beschouwde hen als persoonlijke vrienden, die zich graag thuis voelden in het park. Meli Park wilde met hen spreken en hun ervaringen delen. Zo is het Gulden Boek ontstaan. Daarin kon je uw boodschap, uw speciale groet of uw bedenking neerschrijven. Op die wijze kon je met de mensen van Meli Park spreken. Je wist dat je gehoord werd. Dat kan vandaag nog steeds. Klik daarvoor op de link naar ons “Gulden Boek”. Hier kan je uw gedachten, herinneringen of boodschappen kwijt.

Postume hulde

Dat mensen van bij ons niet moeten onderdoen voor de besten, werd nog maar eens bewezen. In november 1999 werd Meli-stichter A.J.Florizoone in het Amerikaanse Atlanta, door de Internationale Parkorganisatie IAAPA, postuum gehuldigd voor zijn pionierswerk in de pretparkenbranche.

A. J. Florizoone’s gedachtenis prijkt nu naast groten als Walt Disney en de andere baanbreker in Europa: Anton Pieck, de geestelijke vader van de Efteling.

De Westhoek zal nog lang de mooie vruchten kunnen plukken van de kranige stichter van Meli. Deze ondernemer met visie op kind en familie, op natuur en vrijetijdsbeleving.

De Meli honing blijft verder de opdracht van de familie Florizoone.

Vanuit het productiecentrum te Veurne willen ze de rest van Europa en de wereld laten meegenieten van honing in het algemeen en Meli producten in het bijzonder. In dat opzicht leeft het Meli Park verder in de Meli producten.