Meli en duurzaam ondernemen

Als internationaal bedrijf dat een natuurproduct verwerkt,
willen wij bewust omgaan met het milieu, de maatschappij en onze mensen.

Mensen

Werkomstandigheden
 • Wij voorzien voor alle arbeiders een opleiding om op alle machines te kunnen draaien. Zo kan er regelmatig van post verwisseld worden, om monotoon werk te vermijden.
 • Alle werkposten zijn ergonomisch uitgevoerd, zo is een minimale verticale beweging vereist om rugklachten te vermijden.
 • In de productie is er airconditioning geïnstalleerd om winter/zomer een aangename werktemperatuur te hebben.
Competenties en talent
 • Er wordt altijd gekeken waar mensen het best presteren, om zo de juiste persoon op de juiste plaats te hebben. Dit werkt motiverend en geeft zelfvertrouwen en voldoening.
Diversiteit
 • Als internationaal bedrijf werken wij ook met een internationaal personeelsbestand. Naast Belgen werken hier ook vele Franse grensarbeiders, Noord Afrikanen,…
 • Er wordt bij het aanwerven nooit gekeken naar geslacht, leeftijd, ras, kleur, afkomst of geloofsovertuiging, enkel naar de competenties.
Waarden
 • Meli is sinds zijn oprichting in 1925 altijd een familiaal bedrijf gebleven, en wil de familiale waarden ook overdragen naar zijn werknemers. Wanneer onze mensen in de problemen zitten, staan wij altijd open om te helpen, dit zowel mentaal als financieel.

Leefmilieu

Meli is een bedrijf dat honing verwerkt, het natuurproduct bij uitstek. Dit met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.

Energie
 • In 2008 werden 1750 zonnepanelen op het dak geïnstalleerd. Op die manier wordt er zoveel mogelijk groene stroom geproduceerd, en zijn wij zo weinig mogelijk afhankelijk van het elektriciteitsnet (figuur 1).
 • Alle zware motoren zijn uitgerust met frequentieregelaars om pieken op het net te vermijden.
 • Wanneer nieuwe verlichting geplaatst of oude vervangen wordt gebruiken wij altijd LED om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden (figuur 2).
Schadelijke stoffen
 • Onze koelgroepen zijn allemaal uitgerust met halogeenvrije koelvloeistoffen om zo de ozonproblematiek te voorkomen.
Afval
 • Meli is een 0-lozer. In 2009 werd een wateropslagtank in gebruik genomen waar al ons afvalwater naar geleid wordt. Dit koolstofrijk water wordt opgehaald en gebruikt in waterzuiveringsinstallaties om de goede zuiveringsbacteriën te voeden (figuur 3).
 • Het afval wordt reeds gescheiden in de fabriek. Glas, plastic, metaal, karton, plasticfolie, hout worden allemaal gevaloriseerd. Zo hebben wij slechts een minimum aan restafval (figuur 4).
Ongediertebestrijding
 • Aan de wanden van de buitenkant van het bedrijf werden nestkasten geïnstalleerd, waar zich sinds 2010 spontaan torenvalken in nestelen. Naast de klassieke ongediertebestrijding is dit een zeer efficiënte en gratis manier (figuur 5).

Figuur 1

Figuur 5

Figuur 2

Figuur 3

Figuur 4

Maatschappij

Sociale werkgelegenheid
 • Bepaalde verpakkingen worden geoutsourcet naar de beschuttende werkplaats. Zo ondersteunen wij de sociale werkgelegenheid.
Sponsoring
 • Naast commerciële sponsoring werken wij ook mee aan sociale en maatschappelijke sponsoring.
  • In de lokale omgeving worden kleine initiatieven, goede doelen en sportorganisaties gesponsord in natura.
  • Indien er toevallige overtollige stocks zijn worden deze aan sociale organisaties geschonken die minderbedeelden een handje helpen (Voedselbank, Kiwanis,…).
Educatieve projecten
 • Indien lagere scholen een project organiseren rondom bijen, kunnen wij helpen door een gratis educatief pakket te verdelen. Hierbij voorzien wij ook een ontbijtsponsoring zodanig dat de kinderen kunnen kennismaken met honing en afgeleide producten.