Herroepingsrecht

Retourbeleid – Meli

Wat de reden ook mag zijn, u kan uw producten retourneren. Via onderstaande pagina kan u onze voorwaarden ontdekken.

Binnen 14 dagen nadat uw online aankoop is geleverd, kan u de producten terugsturen naar Meli nv. Stuur hiervoor een e-mail naar info@meli.be

Stuur uw producten ongebruikt, onbeschadigd en volledig terug. Dit in de oorspronkelijke, onbeschadigde, originele verpakking, samen met alle accessoires, de gebruiksaanwijzing en de bijhorende factuur of leveringsbon terug.

Het retourneren van de producten binnen deze termijn kan u:

a) op uw eigen kosten en onder uw verantwoordelijkheid terugsturen naar: Meli nv;
b) mits betaling van de transportkosten, laten ophalen door Meli nv, als het grote zendingen betreft van meer dan 10kg.

Herroepingsrecht – bedenktermijn

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Volgens art. 47 e.v. van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht kan de consument binnen de 14 kalenderdagen na inbezitname van het product zonder boete en zonder opgave van motief een herroepingsrecht uitoefenen. Het moment van levering wordt geacht gelijk te zijn met de inbezitname van het goed. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen “zoals in een etalage”. Gebruikte, beschadigde of onvolledige producten worden niet teruggenomen.

 Indien de consument gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, kan dit door het herroepingsformulier ingevuld en ondertekend terug te sturen naar Meli nv. Bovendien dient hij uiterlijk binnen 14 dagen, na melding van de beslissing tot herroeping, de producten in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle accessoires, de gebruiksaanwijzing en de factuur en/of leveringsbon:

hetzij op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid (Meli nv is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat) terug te sturen naar: Meli nv;

hetzij, enkel voor wat de grote zendingen betreft, mits betaling van een tussenkomst in de transportkosten van € 25, laten ophalen door Meli nv.

Een product waarvan de verzegeling door de consument is verbroken of niet in zijn originele verpakking wordt opgestuurd, komt niet in aanmerking voor herroeping.

Voor producten die het voorwerp uitmaken van opeenvolgende, regelmatige leveringen, beginnen de verzakingstermijn te lopen de dag na de eerste levering/inbezitname. Voor opgesplitste leveringen van éénzelfde bestelling, begint deze te lopen vanaf de dag na de levering/inbezitname van het laatste deel van diezelfde bestelling.

Indien de consument zich houdt aan de voorwaarden van het herroepingsrecht, zal Meli nv onverwijld en uiterlijk binnen de 14 dagen na inontvangstname van de retourzending dan wel na ontvangst van bewijs van de consument van verzending van de retourgoederen, zorgen voor de terugbetaling van de betaalde bedragen.